503 109 313

(25) 798 16 40

Tuchowicz 72b
21-421 Tuchowicz


Proponujemy Państwu oznakowanie obiektów znakami ewakuacyjnymi, informacyjnymi oraz bezpieczeństwa.

Drogi ewakuacyjne powinny być odpowiednio oznakowane. Ma to na celu jednoznaczne wskazanie osobom opuszczającym budynek najkrótszej drogi do wyjścia. Oznakowanie to ma również na celu uprzedzenie osób ewakuowanych o ewentualnych przeszkodach lub utrudnieniach na drodze ewakuacyjnej. Pomaga ono też w dojściu do urządzeń przeciwpożarowych.

Interesuje Cię ten temat?

Skontaktuj się z nami

503 109 313
(25) 798 16 40
Tuchowicz 72b
21-421 Tuchowicz, Lubelskie
pon - pt: 8 - 16 / sob: 8 - 15