503 109 313

(25) 798 16 40

Tuchowicz 72b
21-421 Tuchowicz


Gaśnice i urządzenia gaśnicze

Sprzedaż, konserwacja gaśnic przenośnych i przewoźnych wszystkich dostępnych na rynku polskim producentów.

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Sprzedaż oraz coroczna konserwacja i przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

Systemy wykrywające pożar w jego wczesnej fazie i informujące o nim właściciela obiektu, ochronę lub Straż Pożarną.

SYSTEMY ODDYMIANIA

Systemy oddymiania grawitacyjnego służące do odprowadzenia dymu i ciepła powstałego podczas pożaru.

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

Sprzedaż, dostawa, montaż i konserwacja drzwi przeciwpożarowych.

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Projektowanie i wykonawstwo systemów oświetlenia awaryjnego.

OZNAKOWANIE OBIEKTÓW

Oznakowanie obiektów znakami ewakuacyjnymi, informacyjnymi oraz bezpieczeństwa.

Instrukcje bezpieczeństwa POŻ

Plany w formacie plansz i tablic informacyjnych do wywieszenia w budynkach oraz inwentaryzacja obiektów.

503 109 313
(25) 798 16 40
Tuchowicz 72b
21-421 Tuchowicz, Lubelskie
pon - pt: 8 - 16 / sob: 8 - 15