503 109 313

(25) 798 16 40

Tuchowicz 72b
21-421 Tuchowicz


Specjalizujemy się w projektowaniu, montażu i konserwacji systemów oddymiania. Doświadczenie zdobyliśmy montując ponad 50 systemów w różnych obiektach.

Stosowanie na klatkach schodowych różnych budynków systemów oddymiania grawitacyjnego narzuca Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2019, poz. 1065). Do takich budynków zaliczają się m.in. przedszkola, czy domy pomocy społecznej. System oddymiania grawitacyjnego służy do odprowadzenia dymu i ciepła powstałego podczas pożaru, czyli utrzymania dróg ewakuacyjnych w stanie wolnym od zadymienia i umożliwienie bezpiecznej ewakuacji użytkowników obiektu. Jednocześnie zabezpiecza przed uszkodzeniami termicznymi konstrukcje budynku i opóźnia zjawisko rozgorzenia.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę obejmującą:

  • wykonanie projektu systemu oddymiania wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • montaż systemu oddymiania,
  • przygotowanie dokumentacji do odbioru (dla firm ubezpieczeniowych),
  • konserwację nowych i istniejących systemów, konfigurację dopasowaną do wymagań inwestora,
  • modernizację systemów.

Interesuje Cię ten temat?

Skontaktuj się z nami

503 109 313
(25) 798 16 40
Tuchowicz 72b
21-421 Tuchowicz, Lubelskie
pon - pt: 8 - 16 / sob: 8 - 15